Vertrouwenscontactpersoon

Een VCPer is iemand met wie je in vertrouwen over twijfels kan praten en aan wie je vragen kan voorleggen. De VCPer heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen.

Diana Kroeze (Dieks) en Annemarie Ammerlaan zijn de Vertrouwens Contact Personen (VCP) van Scouting IJsselgroep. Een VCPer is het eerste aanspreekpunt voor grensoverschrijdend gedrag (zoals pesten, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, e.d.) en hier met iemand over wil praten. Iedereen, dus ook ouders, vertegenwoordigers, leden of derden, kunnen contact opnemen met de VCPer. Naast dat ze een luisterend oor bieden, stellen ze samen met het bestuur een preventief beleid op. Hiertoe hebben Diana en Annemarie in 2016 hun certificaten gehaald. Een VCPer is geen hulpverlener, maar iemand die samen met de hulp
vragende bekijkt welke hulp nodig is en welke acties hiertoe genomen
moeten worden.

 

Diana Kroeze

Je zult Diana vaak tegen komen tijdens een opkomst, om ervoor te zorgen dat de drempel om contact op te nemen met de VCPer lager wordt.

Telefoon: 06 11155114

E-mail: dieks@scouting-ijsselgroep.nl

Annemarie Ammerlaan

 

Annemarie is ook te benaderen als VCPer, maar houdt zich meer op de achtergrond. Zo kun je zelf kiezen welke VCPer jij benadert.

Telefoon: 06 34723944

E-mail: annemarie@scouting-ijsselgroep.nl

Diana Kroeze

Vertrouwenscontactpersoon

Annemarie Ammerlaan

Vertrouwenscontactpersoon